Liên hệ với chúng tôi

The North Ltd

IDC Building, 9 floor, 163 Hai Ba Trung
District 3, Ho Chi Minh city, Vietnam
tel.  +848-3822-7655
fax. +848-3822-4775